Kontakt Splošne informacije Pravno obvestilo Dostopnost
PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM
javno spletno mesto
Izjava o dostopnosti

Spletna mesta prostorskega informacijskega sistema so namenjena javnemu dostopu do prosto dostopnih podatkov in storitev prostorskega informacijskega sistema. Naša želja je, da so spletna mesto dostopna in uporabniško prijazna vsem obiskovalcem.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na:

Javno spletno mesto je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Trudimo se, da dostopnost spletnih mest spremljamo in sproti izboljšujemo. Kljub temu nekatere objavljene vsebine in spletna mesta ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih vsebin in spletnih mest so:

  • dokumenti v obliki zapisa pdf,
  • slikovna gradiva,
  • spletne strani za dostop do podatkov o prostorskih aktih in gradiva, ki so dostopna preko teh strani,
  • pregledovalnik podatkov evidence stavbnih zemljišč (GIS pregledovalnik),
  • informativni vpogled (GIS pregledovalnik),
  • spletne strani za pregled kazalnikov prostorskega razvoja.

O morebitnih težavah pri uporabi spletnega mesta nas lahko obvestite preko elektronske pošte mop.pis[at]gov.si.

Informacije v povezavi z vsebinami, ki so dostopne na spletnih straneh lahko uporabniki dobijo preko elektronske pošte mop.pis[at]gov.si ali preko telefonske številke 01-478-7014.

Spletno mesto je bilo objavljeno 23.03.2018.

Ta izjava je bila pripravljena 22.09.2020 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 23.09.2020.

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

01 478 47 78
gp.uiv@gov.si

© Ministrstvo za okolje in prostor